Cadrul geografic

Comuna CEHAL, formată din satele CEHAL, CEHĂLUŢ, ORBĂU se află situată în partea de SV. a județului Satu Mare în vecinătate directă cu judeţul Sălaj la partea sa de SE. până la SV. mai exact cu comuna Camar de la SV. La NV. Cu județul Bihor, comuna Bale şi Almaşul Mic , precum şi cu comuna Boianu Mare; în partea de NV. Până la NE. cu hotarul satului Blaja-Cean aparţinâd comunei Săuca şi cu oraşul Tâşnad precum şi de la NE la SE cu comuna Săcăşeni, satul Chegea.
Reţeaua de drumuri la nivelul comunei este reprezentată de drumul judeţean 109 care leagă localităţiile Cehal şi Cehăluţ , prin lungimea sa finală de 13 km de localitatea Blaja. În afară de acesta mai există drumul pietruit care leagă satul Orbău de şoseaua Cehal-Cehăluţ în apropierea satului Cehal. Restul sunt drumuri agricole şi forestiere.
Probleme deosebite pune aproape anual drumul pentru satul Orbău în perioada de iarnă când devine impracticabil din cauza degradării periodice şi a pantei cu grad deosebit.
 
Tipul de aşezare
- Caracterizarea morfogenetică
- Cum a luat naştere. Când a luat naştere. Forma aşezării
- Caracterizare funcţională
- Schimbarea toponimicului şi a vetrei satului
- Dependenţa de alte aşezari. Economic, politico-administrativ, social,medical, juridic, comercial
Cadrul geografic favorabil, respectiv luncile şi terasele râurilor asociat cu progresele din tehnica confecţionării uneltelor. Au făcut ca populaţia acestor zone să treaca la o viaţă sedentară, bine organizată fapt demonstrat de urmele aşezărilor.
Comuna Cehal este compusă din satele Cehal, Cehaluţ şi Orbau aceasta fiind şi ponderea ca populaţie , suprafaţa şi importanţa în cadrul comunei.
Satul CEHAL este situat pe firul văii Cehăluţ în amontele acesteia şi pe văile determinate de torenţii afluenţii ai văii pe versanţii faţă în faţă cu pante destul de severe.
Satul ORBAU situat pe linia de cota datĂ de deal, precum şi cu vatra chiar în jurul cetei dominante a acestuia, se află înconjurat de pante severe unele chiar greu practicabile.
Forma de aşezare este de tip rural. În satele Cehal şi Orbau specific zonelor montane casiile sunt răspândite iar în Cehaluţ sunt sistematizate.
Satul Cehal a fost aşezat mai spre răsărit faţă de actuala vatră a satului, în prezent unde este vatra satului a fost împădurită, dar prin tăierea pădurilor şi transformarea pădurilor în pământ arabil, vatra satului s-a mutat-extins spre Vest.
Ca urmare a slab dezvoltării economice a comunei, populaţia îşi face aprovizionările la cel mai apropiat oraş Tăşnad.
Juridic comuna aparţine de oraşul Carei.